About

Nơi chia sẻ những kiến thức du lịch, những nền văn hóa đẹp của nhân loại. Sẻ chia kiến thức đàn guitar, đàn ukulele. Mở các lớp học đàn guitar miễn phí. Học trống cajon cấp tốc. Các câu lạc bộ sáo trúc trong khu vực TPHCM.